Exterior da Panadería Patricio

O sabor da nosa historia, enfornado diariamente desde 1936.

    visítanos